ĐIỂM BÁO: BĂNG ĐƯỜNG “NHUỆ” RƠI VÀO “TẦM NGẮM” TỪ KHI NÀO? | VTC9VTC9 | ĐIỂM BÁO: BĂNG ĐƯỜNG “NHUỆ” RƠI VÀO “TẦM NGẮM” TỪ KHI NÀO? | VTC9

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

5 Replies to “ĐIỂM BÁO: BĂNG ĐƯỜNG “NHUỆ” RƠI VÀO “TẦM NGẮM” TỪ KHI NÀO? | VTC9”

  1. Hình như nam BTV cố ý phát âm Tr và Ch giống nhau vì nữ BTV đọc và phát âm rất rõ ràng tr và ch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *