Đi săn chuối hột rừng về ngâm rượu#hoangdã #dânrừng loại này trước kia lấy nhiều lắm giờ kiếm được 2 hay 3 quài là nhiều rồi

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/am-thuc

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *