Di Lặc Phụ Nữ Tâm Kinh – Quyển 4 – Đức Thầy Vô Danh ThịMời các bạn đạo tham khảo thêm kinh sách và các bài giảng của Đức Thầy Vô Danh Thị tại website:

và cũng như tham khảo thêm các website khác:

Kênh Youtube Channel:
Di Lạc Kỷ Nguyên:
Phật Di Lạc Nhập Thế:
Phật Di Lạc Xuất Thế:
Di Lạc Bạch Vân Kỳ Thi Ca:

Copyright*1995 by HOÀNG NGỌC SƠN.
All rights reserved.
Published by
TRUNG TÂM ĐẠO HỌC THÁI BÌNH
QUẦN TIÊN HỘI CANADA
Thư ký Hoàng Theresa
Mobile: 780-807-7140 Canada
Email: mienban@hotmail.com

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *