Đi họp phụ huynh học sinh lớp 12, Chúc các con thi đậu tốt nghiệp|Yoga Thị Thành NguyễnĐi họp phụ huynh học sinh lớp 12, Chúc các con thi đậu tốt nghiệp|Yoga Thị Thành Nguyễn
Các con thương mến! Các con học lên đến lớp 12 là các con cũng lớn sắp trở thành người lớn rồi, lên lớp 12 mẹ hiểu các con đã nỗ lực hoàn thành bài tập vất vả học hành.
Nhưng các con có hiểu là các bậc làm cha mẹ quan tâm lo lắng cho các con thật nhiều . Hi sinh mọi thứ để nhìn các con lớn khôn trưởng thành để sau này có kiến thức giúp ích cho bản thân và cho xã hội
Có người mẹ nào như em , ngày đưa con đi thi tốt nghiệp, em đang nói đứa lớn nhà em đã học xong mà tự dưng nước mắt rơi không?
Mong các con chăm chỉ học hành vượt qua kì thi tốt nghiệp năm nay nha. 12 năm đèn sách là công ơn cha mẹ thầy cô bạn bè
Chúc các con học tốt và thi đậu hết nha
#YogaThiThanhNguyen#Dihopphuhuynhhocsinhlop12#Chuccacconthidautotnghiep#

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

One Reply to “Đi họp phụ huynh học sinh lớp 12, Chúc các con thi đậu tốt nghiệp|Yoga Thị Thành Nguyễn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *