Đến hết tháng 10, có 905 khách hàng các nhân vay mua nhà từ gói 30.000 tỷHôm 12-11 Ngân hàng Nhà nước đưa số liệu mới nhất về tình hình cho vay mua nhà ở xã hội. Tính đến hết tháng 10, các ngân hàng đã giải ngân cho 905 khách hàng cá nhân vay mua nhà từ gói tín dụng này.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *