Related Post

18 Replies to “Đánh giá honda wave 125i 2012 Thailand hàng hiếm – xe đẹp, máy êm và giá cao hơn xe mới”

  1. Mua một con wave i bằng 2 con fu chưa chắc ai Sài lâu hơn trừ khi đắp chiếu không Sài cho dù như vậy thì con fu vẫn ăn chắc . Lấy một con Sài còn con kia đắp chiếu vẫn lời hơn con wave i

  2. Xe này có cái gì đâu mà mua nếu mua thì mua tầm 30 triệu là cao rồi xe mới đây đời sau đẹp hơn nhiều có 65 ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *