ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ETAX CÁ NHÂN ĐỂ NỘP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN 02/QTT-TNCNTrong mùa quyết toán TNCN 2021 (kỳ quyết toán 2020), bạn có thể nộp tờ khai quyết toán qua mạng (không cần gửi giấy như trước đây nữa)

Video này, tôi sẽ chia sẻ cách đăng ký tài khoản trên trang eTax cá nhân.

Cách vào Thuế điện tử bằng Chrome:

#etax #thuedientu #icanhan #htkk

☛ Subscribe:
❤️ THANKS FOR WATCHING!

FOLLOW US:
👍 Website:
👍 Facebook:
👍 YouTube:
👍Twitter:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

One Reply to “ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ETAX CÁ NHÂN ĐỂ NỘP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN 02/QTT-TNCN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *