ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 17 – Bệnh mạch vành mạnBệnh mạch vành mạn – Chronic coronary artery diseases

Chủ tọa/ Chairperson:
TS. Hoàng Văn Sỹ (BV Chợ Rẫy, Tp. Hồ Chí Minh)
TS. Nguyễn Cửu Lợi (BV TW Huế)

1715-1717 T180 Giới thiệu – Introduction
TS. Hoàng Văn Sỹ (BV Chợ Rẫy, Tp. Hồ Chí Minh)

1717-1729 T181 Cập nhật chẩn đoán và xử trí bệnh mạch vành mạn – Updates on diagnosis and management of chronic coronary syndrome
PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh (BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)

1729-1741 T182 Tái tưới máu động mạch vành ở người bệnh có rối loạn chức năng thất trái – Coronary revascularization strategy in patients with LV dysfunction
TS. Nguyễn Cửu Lợi (BV TW Huế)

1741-1753 T183 Lựa chọn thuốc điều trị suy tim trên người có bệnh mạch vành – Optimal HF therapy in CAD patients
GS.TS. Võ Thành Nhân (BV Vinmec CentralPark, TP. Hồ Chí Minh)

1753-1805 T184 Phối hợp thuốc kháng huyết khối ở người rung nhĩ sau can thiệp mạch vành qua da – Antithrombotic therapy in AF patients after PCI
PGS.TS. Hồ Huỳnh Quang Trí (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)

1805-1817 T185 Xu thế ức chế huyết khối kép (DTI) trong bệnh tim mạch – DTI: new trends in cardiology
TS. Hoàng Văn Sỹ (BV Chợ Rẫy, Tp. Hồ Chí Minh)

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *