Related Post

0 Replies to “Đà Nẵng cấm xe tay ga lên bán đảo Sơn Trà”

  1. Mong là nhiều nơi học tập theo ĐN . Ví dụ ngoài bắc có Tam Đảo, Ba Vì nguy hiểm không kém . Cũng nhiều xe ga bị mất phanh rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *