Related Post

32 Replies to “Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Nazaret – Thuyết Minh – Hay Nhất Mọi Thời Đại”

  1. Thờ lậy chúa đi hãy cùng nhau thờ lậy chúa. Tạ ơn chúa cha đã cho chúng con biết đến chúa Giê su.. Chúng Con luôn tin tưởng và phó thác vào tình yêu của chúa. Alleluia…Jesus i trust in you.

  2. Người Thuyết minh bộ phim đã góp phần ko nhỏ cho Bộ phim kinh điển điển này.. Thuyết minh Quá hay, đi sâu vào lòng người… Cảm ơn.. 😘😘😘😘

  3. Lạy chúa Giê-su chúa đã chịu chết vì tội loài người xin chúa tha tội cho gia đình chúng con và xin chúa thương đến gia đình con amen

  4. Xin lòng thương xót của chúa Con tín thác tất cả gia đình Con trong trái tim cực trọng của chúa Amen .

  5. Lay chúa con là người toi lỗi xin chúa thương xót con vì con đã xúc phạm chúa.vì tội lỗi của con mà khiến chúa đã đỗ máu vì con

  6. Trong cuộc sống trần thế đầy đau khổ và mệt mỏi này khi chúng ta vấp ngã mà chúng ta không biết bắt đầu lại từ đâu thì hãy trở về nơi bắt đầu.nơi đó chính là chú giêsu bời ngài chính là tình yêu và từ nơi ngài chúng ta tìm thấy đựợc hạnh phúc và lẽ sống

  7. Mình là người ngoại đạo! 36tuổi giờ mới tìm hiểu Kinh Thánh! Giờ mới tìm hiểu về Chúa!!

  8. Chúa trên muôn chúa và vua trên muôn vua vĩ đại con xin cảm ơn ngày mãi mãi con yên ngày amem

  9. Lạy Chúa xin hãy cứu rỗi nhân loại trước cơn đại dịch lần này thế lực xa-tan đang rất mạnh đã lấy đi sinh mạng hàng triệu người cảnh tượng thật sự rất đau lòng giữa biển người nước mắt đau khổ vì việc của xa-tan đã làm không còn hạnh phúc và vui vẻ như trước kia nữa . Lạy Chúa con xin phó thác mọi việc trong tay người . Amen 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🥺🥺🥺

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *