Cùng Chơi ONI Spaced Out DLC Ss5:#12 Tên Lửa vận chuyển vàng#ONI #SpacedOut #OxygenNotIncluded
► Donate là cách hay nhất để ủng hộ kênh của tớ

💸 Momo: 0344936066 ,Phạm Minh Phụng.

💸 (hỗ trợ thẻ dt)

►facebook.com/groups/sorengaming

►Cấu Hình Máy Mình!
GPU: GeForce GTX 1070
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
Memory: 32 GB RAM (31.95 GB RAM usable)
Current resolution: 3840 x 2160, 60Hz
Operating system: Microsoft Windows 10 Pro

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

7 Replies to “Cùng Chơi ONI Spaced Out DLC Ss5:#12 Tên Lửa vận chuyển vàng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *