Related Post

5 Replies to “Cư dân kéo lên techcombank lần thứ 3 vào ngày 31/10/2018”

  1. bọn techcomban là kẻ cướp chuyên cùng bọn cẩu quan,đầu gấu kết bè kết đảng cướp của dân.tòa án các cấp đc ăn chia nên dân ko làm gì đc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *