[CREOTUẤN NGUYỄN] Drawing – Bài 2: Projection View (Hình chiếu vuông góc) trên Creo ParametricHiện tại Thầy Tuấn đang có những khóa học thiết kế Creo Parametric từ cơ bản đến nâng cao như:
– Thiết kế Creo Parametric cơ bản.
– Lập trình gia công cùng Creo Parametric.
– Thiết kế khuôn ép nhựa cùng EMX.
– Thiết kế chi tiết dạng tấm (Sheetmetal) cùng môđun PDX.

* Đối tác liên hệ thiết kế, gia công chi tiết, gia công khuôn ép nhựa:
Di động: 039.20.25.733
Email: tuannguyenckm@gmail.com

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

One Reply to “[CREOTUẤN NGUYỄN] Drawing – Bài 2: Projection View (Hình chiếu vuông góc) trên Creo Parametric”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *