Related Post

39 Replies to “Covid Đại Hạ Giá xe cỏ chỉ từ 50tr có ô tô đi tránh mưa nắng Khải Đăng ô tô 032.60.62.789 quá rẻ”

  1. Giới thiệu vui tính hài hước, giá xe theo chất lượng thì ko rõ nhưng thấy thích rồi.😁

  2. Chào chú em vui tính. Hẹn gặp nhau tháng sau hết dịch, mình đến giao lưu con Innova về làm dịch vụ. Đang muốn gỡ dịp Tết lễ đầu năm thì cách ly, chán quá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *