Related Post

7 Replies to “[Course Review] Học Business Marketing ở Canada là học cái gì? | NGÀNH HỌC | DU HỌC SINH CANADA”

  1. Share nếu bạn nghĩ rằng bạn bè của mình sẽ tìm thấy thông tin hữu ích trong video và comment nếu bạn có góp ý cho video của mình nhé!

    Happy New Year 💜

  2. Video của bạn rất bổ ích, bạn có quen ai học digital marketing không? Nếu có bạn nhờ review môn học như video này được không. Cảm ơn bạn nhiều

  3. Vô tình xem đc video của bạn. Mình đang học marketing diploma kì 2. Tuần tới mình thuyết trình lớp Professional selling :)) Mong đc nghe bạn review về khoá advertising

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *