Related Post

42 Replies to “CorelDRAW 2020 | Lesson 10 | Lấy mẫu màu | Tô màu thông minh | Smart fill | Color eyedropper”

  1. không có năng khiếu vẽ nhưng em thích cách truyền đạt rất dễ hiểu, cuốn hút của giảng viên ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *