CONDITIONAL FORMATTING – CHỌN MÀU CHO TẤT CẢ NHỮNG DỮ LIỆU BẠN MUỐN – I LOVE EXCEL !Link tải file hướng dẫn:
Nội dung
1. Ô BỊ LỖI
2. KHÔNG BỊ LỖI
3. Ô CHỨA CÔNG THỨC
4. Ô LÀ GIÁ TRỊ NHẬP VÀO
5. TRỐNG
6. KHÔNG TRỐNG
7. CHỈ XUẤT HIỆN 1 LẦN
8. DỮ LIỆU BỊ TRÙNG (XUẤT HIÊN HƠN 1 LẦN)
9. DỮ LIỆU ĐƯỢC CHỌN
10. CÁC Ô CÓ CHỨA KÍ TỰ ĐƯỢC CHỌN
11. LÀ SỐ
12. LÀ CHỮ

#hochamtrongexcel, #học_hàm_trong_excel, #halamgiang, #hà_lam_giang, #ha_lam_giang; #iloveexcel!, #i_love_excel_!, #hocexceltucobandennangcao, #học_excel_từ_cơ_bản_đến_nâng_cao, #hocthuthuatexcel; #học_thủ_thuật_excel; #Học_vi_tính; #học_tin_học; #hoc_vi_tinh; #hoc_tin_hoc#hoc_tin_hoc#conditional_formatting; #conditionalformatting; #tô_màu_có_điều_kiện; #to_mau_co_dieu_kien_trong_excel

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *