CO1007-Cấu trúc rời rạc cho KHMT_Chương 5 Ánh xạ Thạc sĩ Nguyễn Công NhựtChương 5 Ánh xạ
1. Ánh xạ
2. Đơn ánh, toàn ánh, song ánh
3. Hợp thành, ánh xạ ngược

Thạc sĩ Nguyễn Công Nhựt
ĐT 0933.37.34.32
e-mail: ncnhutqnam@gmail.com
Facebook: Nguyễn Công Nhựt
Zalo: 0378910071

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/khoe-dep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *