Có phải dấu hiệu hủy bỏ quy hoạch củ và thêm quy hoạch mới?khu đô thị Sinh Thái Long Thành đã quy hoạch hơn 10 năm. Trong giai đoạn này có dấu hiệu sẻ làm, quy hoạch 1/500 và song song đó là thay đổi quy hoạch, kế hoạch khởi công thay đổi….và nhiều cái khác. Lúc khảo sát thực tế thì thấy những diễn biến để cũng cố thêm thông tin!

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

One Reply to “Có phải dấu hiệu hủy bỏ quy hoạch củ và thêm quy hoạch mới?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *