Related Post

15 Replies to “CỔ PHIẾU ĐỊNH GIÁ RẺ VÀ SỰ THẬT”

  1. Video rất hay, thanks anh đã chia sẻ, được thì mong anh chia sê thêm về cách đánh giá thao túng khoản mục tài khoản thu nhập trên bctc và cách điều chỉnh để thấy eps đúng của doanh nghiệp

  2. Bạn có thể chia sẻ tên vài cuốn sách hoặc tài liệu nói về vấn đề mua đuổi giá hay mua đỏ bán xanh đc ko, mình muốn nghiên cứu kỹ hơn. Cảm ơn Dũng

  3. Khi một doanh nghiệp nổi tiếng như hiện tại lên sàn cũng đã mấy người tin tưởng cà biết nó đâu a? Nói như anh chẳng ai dám mua cp của những dn mới, ai cũng mua Vnm, fpt, mwg mà mua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *