Chuyển Word sang PDF không bị lỗi size, font và công thức Toán – [NHC]Thắc mắc liên hệ: nguyenhuucan@gmail.com
So sánh ưu và nhược điểm của 2 cách trên vào đây:
Muốn có dấu mũ thì bạn chuyển PDF bằng lệnh in máy in giả bằng chương trình xem PDF Foxit, tuy nhiên nó sẽ bị lỗi bỏ dấu tiếng Việt trong công thức.
Còn bạn muốn gõ tiếng Việt trong công thức thì trên word chọn Save as PDF luôn nhưng sẽ mất dấu mũ

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *