Chuyên đề câu điều kiện: phần 1

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

12 Replies to “Chuyên đề câu điều kiện: phần 1”

  1. Tại sao wouldn mà đọc là út …còn doesn't mà đọc là đa giần :))) có thể gọi là phát âm chuẩn chưa nhỉ :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *