Related Post

30 Replies to “Chuyện cổ tích chàng ngốc nhân hậu – KỂ CHUYỆN BÉ NGHE”

  1. Chuyện đơn giản vậy thôi mà rất hay và đầy ý nghĩa. Nhiều người viết truyện nghe mấy tiếng đồng hồ chả ra hồn ra quái gì hết. Viết nhiều đâu phải là hây. Chỉ làm cho người nghe chán thêm thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *