Related Post

2 Replies to “Chuồng úm và nuôi gà con đơn giản, siêu tiết kiệm.Cực kỳ hiệu quả.Cho những ai 0 có thời gian nuôi”

  1. Chào Ngân. Hiện tại mình có nuôi theo phương pháp của Ngân nhưng gà chết khá nhiều. Mình nuôi gà lai chọi. Thùng 40x25x40 mình nuôi 50 gà con. Không rõ sai chỗ nào nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *