Related Post

6 Replies to “Chứng khoán: GẦN ĐẾN ĐÍCH”

  1. E cũng là trader, e đánh theo cả xu hướng và bói cảnh thị trường, chứ ko nhìn từng phiên rồi mua mua bán bán như bác, vd như vpb e có bán đâu, hay acb chỉ là bắt đầu xu hướng, 1 cp tăng ko phải tăng ngày 1 ngày 2 dc, fpt hay mwg e đánh chọn sóng như thế mới bền vững với tt dc bác ạ

  2. HDB kiểu sang tay của 2 thế lực nhưng tuần trước. Bên mua không chập nhận vì giá cao quá. Hôm nay bên mua và bên bán đều quyết liệt. Khi hấp thụ hết cung sẽ có đợt bật mạnh trên 30. Cứ giữ đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *