Related Post

3 Replies to “chữa viêm đại tràng bao tử bằng huyệt”

  1. Thay ở đâu vậy Thầy. May chỗ thầy chi em bấm chỗ nao cũng đau hết. Bam nhu vay từ từ se het binh đúng khong thầy

  2. Cảm ơn anh chia sẻ clip,,em bị đài tràng kích thích 20 năm rồi vậy,,bấm huyệt 1 tháng khỏi không anh,,em gầy vi ăn chẳng hấp thụ gi cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *