Chủ đề: Ô nhiễm môi trường nước sông Tô LịchBài tập kết thúc học phần của nhóm 2 – lớp Đại học Khoa học Thư Viện – Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội. Các thành viên thực hiện bao gồm:
1. Bùi Thị Minh Ánh
2. Trần Lệ Hằng
3. Nguyễn Thị Thanh Huyền
4. Phan Tuyết Nhung
5. Đinh Thảo Xuyến

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

0 Replies to “Chủ đề: Ô nhiễm môi trường nước sông Tô Lịch”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *