Choáng khi biết giá cây thủy tùng bị cưa trộm ở Đắk Lắk

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

28 Replies to “Choáng khi biết giá cây thủy tùng bị cưa trộm ở Đắk Lắk”

  1. Chẳng có thứ gì trên đời này mà chưng nó mang lại bình an và may mắn cả. Toàn là những kẻ thêu dệt, khoác lác và mù quáng

  2. Ad , bô bô cái mồm, nói hết địa chỉ nơi có những cây gỗ quý này. Mai bọn lợi ích nhóm nó lập dự án cưa thu hết thỳ xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *