Chiết cây sơ riCây Thần Kỳ làm bonsai
Dọn dẹp, chiết cành luôn

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

6 Replies to “Chiết cây sơ ri”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *