Chiến lược thương hiệu dẫn đầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ – 123TVChị Đặng Thanh Vân là một trong rất ít “đại cao thủ” về thương hiệu, tác giả cuốn sách đầu tiên và duy nhất về quy trình xây dựng thương hiệu…

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *