Chiến lược đại dương xanh – Từ lý thuyết đến thực tiễn (Phần 1)Lý thuyết về “Chiến lược ĐAI DƯƠNG XANH” không còn gì là mới mẽ nữa. Tuy nhiên, để áp dụng nó vào thực tiễn như thế nào, đó lại là 1 vấn đề…

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *