Chia sẻ trồng rau Húng Cây và thu hoạch Cải Xanh , cuộc sống ở Đức .Cải xanh , rau thơm . Ngày 21 – 06 – 2019

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

8 Replies to “Chia sẻ trồng rau Húng Cây và thu hoạch Cải Xanh , cuộc sống ở Đức .”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *