Chia sẻ scripts chặn quảng cáo trên điện thoại đã jailbreakMình có viết lại scripts chặn quảng cáo (thu hồi+cập nhật) bằng file #hosts dành cho máy #jailbreak. Bạn nào quan tâm có thể làm theo clip bên dưới để sử dụng chức năng cơ bản của scripts #adblock. Các bạn có thể dùng tham số -h để xem các chức năng khác mà scripts làm được, chẳng hạn như thêm danh sách trắng / đen tuỳ ý, tạm ngưng chặn hoặc tiếp tục chặn.
Yêu cầu các bạn cần cài cURL để chạy scripts. NewTerm để chạy dòng lệnh và login với quyền root “su root”
Các bạn có thể tải Scripts tại: gg.gg/iB_

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

2 Replies to “Chia sẻ scripts chặn quảng cáo trên điện thoại đã jailbreak”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *