Chỉ là anh đi ship chó Bull Pháp – French bulldog shipperChỉ là anh đi ship chó Bull Pháp – French bulldog shipper
Chủ đi đâu chó theo đấy, nên lại được dạo quanh thành phố 1 vòng hóng mát… :)))

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

0 Replies to “Chỉ là anh đi ship chó Bull Pháp – French bulldog shipper”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *