CHÂM CỨU CHỮA BỆNH TÁO BÓN | ĐẠI TIỆN BÍ | BENH TAO BON | MR. DONGYCHÂM CỨU TRỊ BỆNH TÁO BÓN (ĐẠI TIỆN BÍ). Trong bài học này, nếu các bạn không biết châm cứu có thể xoa bóp ở các huyệt được hướng dẫn trong bài có thể mang lại hiệu quả đáng kể.

PHẦN 1, PHẦN LÝ THUYẾT (XÁC ĐỊNH BỆNH CHỨNG, THỂ BỆNH, PHƯƠNG HUYỆT)

(CÁC BẠN ĐÓN XEM PHẦN 2 – THỰC HÀNH CHÂM MỘT SỐ HUYỆT KHÓ CHÂM…)

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *