CEO và chiến lược canh tranh P2VCSolution (Việt Nam Corporate Solution) là nhóm thành viên hoạt động tự do chuyên nghiên cứu nhiều lĩnh vực: Quản Trị Doanh nghiệp, Chiến lược thương hiệu, Xây dựng chiến lược Marketing, tư vấn xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu & các giải pháp tối ưu nhằm phát triển doanh nghiệp bên cạnh đó một số hoạt động dịch vụ khách như: Chiến lược doanh nghiệp, Tái cấu trúc doanh nghiệp, Tái thiết văn hóa doanh nghiệp, Chiến lược Marketing, Định vị thương hiệu.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *