Related Post

24 Replies to “cây mai cổ giáng thác đổ tuân vừa mới lặt lá”

  1. vườn mai bonsai ngô mạnh tuân , thôn trung định xã nhơn an , thị xã an nhơn tỉnh binhdinh

  2. a Tuan ơi , cây mai của e nó búp cũng như cây trên video này của a , và có số nhìu búp mai đang chuẩn bị bung nụ và khẻ mỏ bup ra , zậy có nở trước tết hay đúng Tết ạk , và nếu nó nở trước tết như zậy có thuốc gì xịt cho bong mai nó lâu tàng hơn xo với bình thường kkg a ,tks a

  3. Mình chưa thấy cây mai thác do nào dẹp như cay nay. Miền tay cung có mot cây nhưng thua xa cây nay. Tết cho di Tao Đan thi chắc chắn có hang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *