CẦU THỦ THIÊM 2 TẠM DỪNG THI CÔNG !Theo ghi nhận của chúng tôi, ngày 26 tháng 9 năm 2020 cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với quận 2 vẫn đình trệ, tuy nhiên bên phía quận 1 số lượng công nhân và kỹ sư đã tăng lên và đang tập trung thi công phần hạng mục trên nhịp chính,
phần phía nhà máy BaSon vẫn bị trì trệ chưa giải quyết xong, nạn kẹt xe vẫn tiếp tục xay ra như thường lệ vào khung giờ cao điểm, đặc biệt vào tầm từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng và từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều hàng ngày, đoạn từ Công Trường Mê Linh kéo dài đến Nhà Máy Ba Son,
mỗi lần quan đây là một cực hình cho phương tiện giao thông.

According to our records, on September 26, 2020, Thu Thiem 2 bridge connecting District 1 with District 2 is still stagnant, but on the side of District 1, the number of workers and engineers has increased and is concentrating on the construction of items on the main beat,
The part of the BaSon factory was still delayed and not yet resolved, traffic jams continued to occur as usual during the peak hours, especially between 7 a.m. and 9 a.m. and 4 p.m. to 6 p.m. daily afternoon, the section from Me Linh Square extends to Ba Son Factory,
Every time this is a traffic torture.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

5 Replies to “CẦU THỦ THIÊM 2 TẠM DỪNG THI CÔNG !”

  1. Cây câu này làm thấp cản trở tầu lớn đi lại góp phần làm chậm cả thành phố phát triển

  2. Ở dự án này có hai vấn đề và rất mập mờ nên không biết có chuyện gì. Thứ nhất là giải phóng mặt bằng. Thật là phần cầu chính đã giải phóng mặt bằng xong rồi. Chỉ có hai nhánh phụ là cho kép dài đến tháng 9 năm sau. Theo tiến độ lúc trước với tình hình mặt bằng đình trệ là, vẫn họp long và thông xe cầu chính vào cuối năm nay. Tuy nhiên, một tháng trước thì bắt đầu làm cầm chừng. Nghĩ là mặt bằng hai nhánh đó thì liên quan gì đến cầu chính mà làm cầm chừng chờ đất? Thì ra không phải như vậy mà còn thêm cái vấn đề vốn. Chủ đầu tư gặp vấn đề vốn nên mới làm cầm chừng chứ không phải là giải phóng mặt bằng như báo đài la ầm ĩ. Lý do vì TP chưa xác nhận phần trăm hoàn tất cũng như cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư dẫn đến ngân hàng không giải ngân vốn dẫn đến thiếu tiền làm chậm lại và có thể sẽ ngưng luôn nếu TP không chịu giải quyết thỏa đáng cho nhà đầu tư kịp thời. Vì thế mặt bằng có vấn đề là đúng, nhưng vấn đề lớn hơn là vốn….đầu tiên là tiền đâu….mà cái TP này hành chánh thì khỏi phải nói…như rùa chỉ biết hứa lèo. Bởi không biến đến 15/10 có giải quyết xong mặt bằng không hay chỉ gió thoảng mây bay mà thậm chí có xong phần đó mà không giải quyết vấn đề vốn cùng lúc thì cũng chả tiếp tục dc. Chán thật.

  3. Thông tin là đến ngày 15 tháng 10 người ta sẽ giao mặt bằng để phía quận 1 thi công tiếp tục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *