Related Post

28 Replies to “cậu 10 có hình tướng giống phật di lạc ở thiên cấm sơn”

  1. Cậu mà mập nữa là y ae ruột thit với Phật Di Lặc lun chứ bộ,xem nụ cười y chang Phật ko khác.

  2. Giống tượng phật chứ không giống phật. Như lai là tướng hảo tướng đẹp chứ không phải như vậy.

  3. mấy ông ơi mấy ông, ông mười của tui ở ẩn rồi mà mấy ông cứ lôi ra quay hoài! muốn gặp hôm nào ông 10 ghé nhà kiu zô cho gặp!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *