Thông Tin và Truyền Thông

Commodity price 23.7.2020 rajkot marketing yard na bhav | ajna bajar bhav | આજના બજાર ભાવ રાજકોટ

Commodity price 23.7.2020 rajkot marketing yard na bhav | ajna bajar bhav | આજના બજાર ભાવ રાજકોટ આ વિડિયો માં રાજકોટના બજારના ભાવ તા. ૨૩.૭.૨૦૨૦ આપેલ છે જેથી વિડિયો પૂરેપૂરો…