Related Post

26 Replies to “Cắt tóc ngắn mái bằng thưa”

  1. Mặt mình vừa dài vừa to, cắt tóc ngắn che đi giúp mặt nhỏ hơn, còn mái giúp mặt ngắn hơn ý

  2. Đẹp quá mốt cho em cũng phải cắt tóc như thế nhưng mà chỗ nào vậy Huhu không biết chỗ cắt 😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *