Related Post

8 Replies to “Cắt phá tóc dầy”

  1. Tông hiệu gì nhìn sắc bén vậy A?mong a trả lời,e xem a từ hồi ngoài vỉa hè ý.

  2. Anh ơi , anh cắt nhanh quá . Cho em hỏi là nếu vào những ngày đông khách thì anh cắt được khoảng bao nhiêu cái ạ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *