Related Post

31 Replies to “Casio Nhị thức Newton – Tìm hệ số trong khai triển”

  1. Máy tính của e là fx-570ES plus nhưng ko có Gx ak chỉ có FX thui thầy bt chỉnh như thế nào để có cả GX ko chỉ e vs ak

  2. Cái này là tính tự luận rồi mới bấm máy để kiểm tra.
    Nếu như bấm máy đầu tiên lm sao bt kết quả thế nào mà chọn. Trên kia có ra 448 kìa sao ko chọn.
    Hơn nx thầy ko có dạy cách tổng quát dạy như này sao lm đc mấy bài khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *