Cân bằng phương trình hóa học trong tích tắcTrên mạng internet đã có và rất nhiều trang web, ứng dụng có tính năng cân bằng phương trình hóa học. Tuy nhiên, để có thể tìm thông tin phản ứng hóa học và cân bằng phương trình, người dùng phải online, phải nhập đầy đủ chất tham gia và chất tạo thành mới có thể cân bằng được.
Để khắc phục nhược điểm đó, tôi đã cải tiến và viết phần mềm với tính năng và ưu điểm như sau:
– Để tra cứu thông tin phản ứng hóa học, người dùng chỉ cần nhập công thức của một nguyên tố hoặc công thức hóa học của một chất. Tại ô nhập xuất hiện một danh sách các phương trình, người dùng chọn một phương trình cần biết thông tin, các thông tin như: điều kiện phản ứng, hiện tượng xảy ra, cách tiến hành thí nghiệm và giải thích sẽ hiện đầy đủ.
– Để tham khảo kết quả cân bằng phương trình hóa học, người dùng chỉ cần nhập công thức một nguyên tố, một chất,… một danh sách sẽ hiển thị các phương trình, điều này rất hay cho những người không nhớ chính xác chất phản ứng và sản phẩm tạo thành, người dùng chỉ cần chọn một phương trình cần cân bằng, phần mềm sẽ cân bằng ngay trong tích tắc.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

One Reply to “Cân bằng phương trình hóa học trong tích tắc”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *