Related Post

2 Replies to “Campuchia sắp cấp 'thẻ xanh' cho người Việt không giấy tờ”

  1. ôi!. sao nhân dân của chxhcnvn giàu mạnh lại lang thang khắp nơi thế nhỉ?. chả lẽ đây là kế hoạch trong tiến trình xây dựng đất nước văn minh giàu đẹp của các bác quan chức?? kế hoạch thành phố thông minh, nghĩa trang 5 sao, các khu du lịch ăn chơi hùng vĩ mà sang ăn mày đất nước campuchia là như nào??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *