Cách xử lý câu hỏi có nhiều đáp án trên phần mềm SPSSCách xử lý câu hỏi có nhiều đáp án trên phần mềm SPSS

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

6 Replies to “Cách xử lý câu hỏi có nhiều đáp án trên phần mềm SPSS”

  1. Note: Trong video là trường hợp câu trả lời được mã hóa ở dạng 0-1. Trong trường hợp các bạn mã hóa thành thứ tự 1;2;3;4;5 thì các bạn sẽ chọn categories chọn từ 1 to 5 (5 lựa chọn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *