Cách xoá ứng dụng hệ thống YouTube TV trên Android TV BOX không chính chủ chạy chip Amlogic👉 LINK TẢI FILE TWRP 3.1.1-0 (Dành cho mọi thiết bị dùng chip Amlogic S905W/S905X/S905Y2…)

CHÚ Ý: Các thiết bị chạy Android TV 7/8/9 Phổ biến trên thị trường như TX3mini/X96mini/TX5mini/TX5pro/TX5limited/X96max … hoàn toàn làm được tương tự như video này

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

4 Replies to “Cách xoá ứng dụng hệ thống YouTube TV trên Android TV BOX không chính chủ chạy chip Amlogic”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *