Cách xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp – Gia sư kế toán trưởngCách xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Cách xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Cách xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *