Related Post

14 Replies to “Cách Tự Chế Bạt Thông Minh Cho Chuồng Nuôi.”

  1. Hướng dẩn kỷ chút bạn ơi. Hấp dẩn mà chưa hiêu sao nó quấn bạt dc. 1 ốc hàn trên 1 ốc hàn dưới cột dây cáp . Cáp dây dài bao nhiêu nua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *