Cách Trồng Cây Rau Cần Ta – Grow Vietnamese Celery in Pot or Garden BedCây Rau Cần Ta của Việt Nam, người ta gọi là Cần Tàu. Trồng trong nước gọi là Cần Nước. Cần ta cũng như rau muống, sống được cả trong nước và trên đất. Cộng rau Cần Ta nhỏ hơn cần Tây rất nhiều. Cần Ta là loại lưu niên. Có thể trồng từ hat, từ thân, hoặc từ rễ. Rễ bò lan nhanh lắm, cho nên nếu trồng ngoài đất thì nên khoanh vùng lại (garden bed).

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

6 Replies to “Cách Trồng Cây Rau Cần Ta – Grow Vietnamese Celery in Pot or Garden Bed”

  1. Chào cô,
    Yes 👍Vietnamese celery !
    Not south China sea but east sea.👍
    😘😘😘

  2. Em cũng bị chích cứ tưởng con nhện cắn thì ra cây Nàng Hai đó! Nhìn giống kinh giới mà không phải!
    Em không có hạt cần ta, vậy cứ ra chợ mua cây về lấy thân cắm cũng được hả chị? Họ bán không thấy còn rễ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *